3369

Просмотров

Изменения в ЗУ "Об адвокатуре"

7 березня 2014 року відбулося зібрання адвокатів та представників громадських організацій адвокатів з обговорення підходів для створення робочої групи з підготовки проекту нової редакції Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» та формування технічного завдання такої робочої групи.

Нагадаємо, 6 березня 2014 року під час робочої зустрічі Міністра юстиції України з українськими адвокатами на посаду голови даної групи було запропоновано кандидатуру кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ Миколи Сірого. Павло Петренко підтримав вибір адвокатів.

Загалом, участь у заході приймали близько 30 адвокатів. Частина з них, зокрема, представляла громадські організації адвокатів та юристів «Асоціації адвокатів України», «Асоціації правників України», «Ради адвокатів України», «Союзу юристів України», «Всеукраїнської професійної спілки правників», «Ліги правників», «Українського юридичного товариства», а також спільноту адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та неформальні адвокатські спільноти «19 грудня» та «30 листопада».

Учасники зібрання запропонували робочій групі взяти за основу чинний Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», разом з тим підготувавши проект змін з метою врегулювання наступних проблем:

1. Роль адвокатури як інституту в суспільстві;

2. Принципи адвокатської діяльності, з урахуванням міжнародного досвіду;

3. Статус адвоката - права, обов’язки, гарантії;

4. Доступ до професії. Обмеження доступу до професії;

5. Механізм захисту честі професії;

6.Вдосконалення порядку притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності;

7. Безперервне професійне навчання адвокатів;

8. Надання безкоштовної правової допомоги адвокатами;

9. Оподаткування адвокатської діяльності;

10.Порядок формування органів адвокатського самоврядування, їх підконтрольність, відповідальність їх членів. Збалансування повноважень між регіонами і центром. Уточнення розподілу між представницькими органами (радами) і технічними органами (КДКА);

11.Система фінансування виконання функцій адвокатського самоврядування. Прозорість формування та виконання кошторисів;

12.Удосконалення механізму взаємодії адвокатури з органами державної влади, зокрема впливу адвокатури як інституту на рішення держави у сфері прав людини.

Більшість учасників зібрання підтримало пропозицію сформувати секретаріат робочої групи з числа працівників Координаційного центру з надання правової допомоги.

Пропозиції від кожного адвоката України приймаються до 23 березня 2014 року на спеціально створену електронну адресу bar@legalaid.gov.ua.

Пропозиції для зручності та оперативності їх опрацювання рекомендовано подавати за єдиною формою порівняльно-довідкової таблиці (MS Word):

Колонка 1.Текст норми чинного Закону.

Колонка 2. Формулювання пропозиції щодо внесення змін.

Колонка 3.Текст норми Закону зі змінами.

Колонка 4. Інші закони, до яких потрібно внести відповідні зміни із зазначенням статті (статей).

Колонка 5. Обґрунтування змін (аргументація).


Рейтинг: 5.0 из 5