Список видов экспертиз Украина
ПЕРЕЛІК
основних видів судових експертиз
та експертних спеціальностей,
за якими присвоюється кваліфікація
судового експерта фахівцям науково-дослідних
установ судових експертиз Мін'юсту
 
------------------------------------------------------------------
| КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ |
|----------------------------------------------------------------|
| N | види та підвиди | індекси | Види експертних |
|з/п| судових експертиз | експертних | спеціальностей |
| | |спеціальностей| |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Криміналістична експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Почеркознавча і | 1.1 |Дослідження почерку і |
| |авторознавча | |підписів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 1.2 |Дослідження писемного |
| | | |мовлення |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|2 |Технічна експертиза| 2.1 |Дослідження реквізитів |
| |документів | |документів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 2.2 |Дослідження матеріалів |
| | | |документів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 2.3 |Дослідження друкарських |
| | | |форм та інших засобів |
| | | |виготовлення документів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|3 |Балістична | 3.1 |Дослідження вогнепальної |
| | | |зброї та слідів її |
| | | |складових деталей |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 3.2 |Дослідження боєприпасів і|
| | | |слідів пострілу |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 3.3 |Дослідження ситуаційних |
| | | |обставин пострілу |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|4 |Трасологічна | 4.1 |Дослідження слідів людини|
| | | |та слідів тварини |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 4.2 |Дослідження знарядь, |
| | | |агрегатів, інструментів |
| | | |і залишених ними слідів, |
| | | |ідентифікація цілого за |
| | | |частинами |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 4.3 |Криміналістичне |
| | | |дослідження транспортних |
| | | |засобів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 4.4 |Дослідження |
| | | |ідентифікаційних номерів |
| | | |та рельєфних знаків |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 4.5 |Дослідження холодної |
| | | |зброї |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 4.6 |Дактилоскопічні |
| | | |дослідження |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|5 |Вибухотехнічна | 5.1 |Дослідження вибухових |
| | | |речовин, продуктів вибуху|
| | | |та пострілу |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 5.2 |Дослідження вибухових |
| | | |пристроїв, слідів та |
| | | |обставин вибуху |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|6 |Фототехнічна, | 6.1 |Дослідження фотозображень|
| |портретна та | |та технічних засобів їх |
| |голографічних | |виготовлення |
| |зображень | | |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 6.2 |Ідентифікація особи за |
| | | |ознаками зовнішності за |
| | | |матеріальними |
| | | |зображеннями |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 6.3 |Дослідження голографічних|
| | | |захисних зображень та їх |
| | | |елементів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|7 |Відео-, звукозапису| 7.1 |Технічне дослідження |
| | | |матеріалів та засобів |
| | | |відео-, звукозапису |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 7.2 |Дослідження диктора за |
| | | |фізичними параметрами |
| | | |усного мовлення, |
| | | |акустичних сигналів та |
| | | |середовищ |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 7.3 |Лінгвістичне дослідження |
| | | |усного мовлення |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|8 |Матеріалів, речовин| 8.1 |Дослідження лакофарбових |
| |та виробів | |матеріалів і покрить |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.2 |Дослідження полімерних |
| | | |матеріалів і виробів з |
| | | |них |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.3 |Дослідження волокнистих |
| | | |матеріалів і виробів з |
| | | |них |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.4 |Дослідження |
| | | |нафтопродуктів і пально- |
| | | |мастильних матеріалів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.5 |Дослідження скла, |
| | | |кераміки та виробів з |
| | | |них |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.6 |Дослідження наркотичних |
| | | |засобів, психотропних |
| | | |речовин, їх аналогів та |
| | | |прекурсорів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.7 |Дослідження спиртовмісних|
| | | |сумішей |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.8 |Дослідження ґрунтів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.9 |Дослідження металів і |
| | | |сплавів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.10 |Дослідження наявності |
| | | |шкідливих речовин у |
| | | |навколишньому середовищі |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.11 |Дослідження речовин |
| | | |хімічних виробництв та |
| | | |спеціальних хімічних |
| | | |речовин |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.12 |Дослідження харчових |
| | | |продуктів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 8.13 |Дослідження сильнодіючих |
| | | |і отруйних речовин |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|9 |Біологічна | 9.1 |Дослідження об'єктів |
| | | |рослинного походження |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 9.2 |Дослідження об'єктів |
| | | |тваринного походження |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Інженерно-технічна експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
| 10|Інженерно- | 10.1 |Дослідження обставин |
| |транспортна | |дорожньо-транспортної |
| | | |пригоди |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 10.2 |Дослідження технічного |
| | | |стану транспортних |
| | | |засобів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 10.3 |Дослідження деталей |
| | | |транспортних засобів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 10.4 |Транспортно-трасологічні |
| | | |дослідження |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|11 |Безпеки | 10.5 |Дослідження причин та |
| |життєдіяльності | |наслідків порушення вимог|
| | | |безпеки життєдіяльності |
| | | |та охорони праці |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|12 |Будівельно-технічна| 10.6 |Дослідження об'єктів |
| | | |нерухомості, будівельних |
| | | |матеріалів, конструкцій |
| | | |та відповідних документів|
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|13 |Земельно-технічна | 10.7 |Розподіл земель та |
| | | |визначення порядку |
| | | |користування земельними |
| | | |ділянками |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|14 |Пожежно-технічна | 10.8 |Дослідження обставин |
| | | |виникнення і поширення |
| | | |пожеж та дотримання вимог|
| | | |пожежної безпеки |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|15 |Комп'ютерно- | 10.9 |Дослідження комп'ютерної |
| |технічна | |техніки та програмних |
| | | |продуктів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|16 |Оціночно-будівельна| 10.10 |Визначення оціночної |
| | | |вартості будівельних |
| | | |об'єктів та споруд |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|17 |Залізнично- | 10.11 |Дослідження обставин та |
| |транспортна | |механізму залізнично- |
| | | |транспортної пригоди |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 10.12 |Дослідження технічного |
| | | |стану рухомого складу |
| | | |залізничного транспорту |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 10.13.1 |Дослідження інженерного |
| | | |обладнання верхньої |
| | | |будови колії |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 10.13.2 |Дослідження інженерного |
| | | |обладнання нижньої будови|
| | | |колії |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|18 |Оціночно-земельна | 10.14 |Оцінка земельних ділянок |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|19 |Гірничотехнічна | 10.15 |Дослідження причин та |
| | | |наслідків надзвичайних |
| | | |подій у гірничій |
| | | |промисловості та в |
| | | |підземних умовах |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|20 |Дорожньо-технічна | 10.16 |Дорожньо-технічні |
| | | |дослідження |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|21 |Телекомунікаційна | 10.17 |Дослідження |
| | | |телекомунікаційних систем|
| | | |(обладнання) та засобів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|22 |Електротехнічна | 10.18 |Дослідження технічної |
| | | |експлуатації |
| | | |електроустаткування |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|23 |Інженерно- | 10.19 |Дослідження обставин та |
| |екологічна | |організаційно-технічних |
| | | |причин і наслідків |
| | | |надзвичайної екологічної |
| | | |ситуації |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Економічна експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
| 24|Бухгалтерського та | 11.1 |Дослідження документів |
| |податкового обліку | |бухгалтерського, |
| | | |податкового обліку і |
| | | |звітності |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|25 |Фінансово- | 11.2 |Дослідження документів |
| |господарської | |про економічну діяльність|
| |діяльності | |підприємств і організацій|
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|26 |Фінансово- | 11.3 |Дослідження документів |
| |кредитних операцій | |фінансово-кредитних |
| | | |операцій |
|----------------------------------------------------------------|
| IV. Товарознавча експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
|27 |Машин, обладнання, | 12.1 |Визначення вартості |
| |сировини та | |обладнання, сировини |
| |товарів народного | |машин, та товарів |
| |споживання | |народного споживання |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|28 |Автотоварознавча | 12.2 |Визначення вартості |
| | | |колісних транспортних |
| | | |засобів та розміру |
| | | |збитку, завданого |
| | | |власнику транспортного |
| | | |засобу |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|29 |Транспортно- | 12.3 |Оцінка судноплавних |
| |товарознавча | |засобів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 12.4 |Оцінка літальних апаратів|
|----------------------------------------------------------------|
| V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності |
|----------------------------------------------------------------|
|30 |Літературних і | 13.1.1 |Дослідження, пов'язані з |
| |художніх творів | |літературними, художніми |
| | | |творами, та інші |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 13.1.2 |Дослідження, пов'язані з |
| | | |комп'ютерними програмами |
| | | |і компіляціями даних |
| | | |(базами даних) |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|31 |Фонограм, | 13.2 |Дослідження, пов'язані з |
| |відеограм, програм | |виконаннями, фонограмами,|
| |(передач) | |відеограмами, програмами |
| |організацій | |(передачами) організацій |
| |мовлення | |мовлення |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|32 |Винаходів і | 13.3 |Дослідження, пов'язані з |
| |корисних моделей | |винаходами і корисними |
| | | |моделями |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|33 |Промислових зразків| 13.4 |Дослідження, пов'язані з |
| | | |промисловими зразками |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|34 |Сортів рослин і | 13.5.1 |Дослідження, пов'язані з |
| |порід тварин | |сортами рослин |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 13.5.2 |Дослідження, пов'язані з |
| | | |породами тварин |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|35 |Комерційних | 13.6 |Дослідження, пов'язані з |
| |(фірмових) | |комерційними (фірмовими) |
| |найменувань, | |найменуваннями, |
| |торговельних марок | |торговельними марками |
| |(знаків для товарів| |(знаками для товарів і |
| |і послуг), | |послуг), географічними |
| |географічних | |зазначеннями |
| |зазначень | | |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|36 |Топографій | 13.7 |Дослідження, пов'язані з |
| |інтегральних | |топографіями інтегральних|
| |мікросхем | |мікросхем |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|37 |Комерційної | 13.8 |Дослідження, пов'язані з |
| |таємниці (ноу-хау) | |комерційною таємницею |
| |і | |(ноу-хау) і |
| |раціоналізаторських| |раціоналізаторськими |
| |пропозицій | |пропозиціями |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|38 |Економічна у сфері | 13.9 |Економічні дослідження у |
| |інтелектуальної | |сфері інтелектуальної |
| |власності | |власності |
|----------------------------------------------------------------|
| VI. Психологічна експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
|39 |Психологічна | 14.1 |Психологічні дослідження |
|----------------------------------------------------------------|
| VII. Мистецтвознавча експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
|40 |Мистецтвознавча | 15.1 |Мистецтвознавчі |
| | | |дослідження |
------------------------------------------------------------------ 

 
ПЕРЕЛІК
основних видів судових експертиз
та експертних спеціальностей,
за якими присвоюється кваліфікація судового
експерта фахівцям, що не працюють
у державних спеціалізованих установах
 
------------------------------------------------------------------
| КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ |
|----------------------------------------------------------------|
| N | види та підвиди | індекси | Види експертних |
|з/п| судових експертиз | експертних | спеціальностей |
| | |спеціальностей| |
| | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Інженерно-технічна експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Інженерно- | 10.1 |Дослідження обставин |
| |транспортна | |дорожньо-транспортної |
| | | |пригоди |
| | |--------------+-------------------------|
| | | 10.2 |Дослідження технічного |
| | | |стану транспортних |
| | | |засобів |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|2 |Будівельно-технічна| 10.6 |Дослідження об'єктів |
| | | |нерухомості, будівельних |
| | | |матеріалів, конструкцій |
| | | |та відповідних документів|
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|3 |Земельно-технічна | 10.7 |Розподіл земель та |
| | | |визначення порядку |
| | | |користування земельними |
| | | |ділянками |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|4 |Оціночно-будівельна| 10.10 |Визначення оціночної |
| | | |вартості будівельних |
| | | |об'єктів та споруд |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|5 |Оціночно-земельна | 10.14 |Оцінка земельних ділянок |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Економічна експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
|6 |Бухгалтерського та | 11.1 |Дослідження документів |
| |податкового обліку | |бухгалтерського, |
| | | |податкового обліку і |
| | | |звітності |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|7 |Фінансово- | 11.2 |Дослідження документів |
| |господарської | |про економічну діяльність|
| |діяльності | |підприємств і організацій|
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|8 |Фінансово- | 11.3 |Дослідження документів |
| |кредитних операцій | |фінансово-кредитних |
| | | |операцій |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Товарознавча експертиза |
|----------------------------------------------------------------|
|9 |Машин, обладнання, | 12.1 |Визначення вартості |
| |сировини та | |машин, обладнання, |
| |товарів народного | |сировини та товарів |
| |споживання | |народного споживання |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|10 |Автотоварознавча | 12.2 |Визначення вартості |
| | | |колісних транспортних |
| | | |засобів та розміру |
| | | |збитку, завданого |
| | | |власнику транспортного |
| | | |засобу |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|11 |Транспортно- | 12.3 |Оцінка судноплавних |
| |товарознавча | |засобів |
| | |--------------+-------------------------|
| | | 12.4 |Оцінка літальних апаратів|
|----------------------------------------------------------------|
| IV. Експертиза у сфері інтелектуальної власності |
|----------------------------------------------------------------|
|12 |Літературних і | 13.1.1 |Дослідження, пов'язані з |
| |художніх творів | |літературними, художніми |
| | | |творами, та інші |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 13.1.2 |Дослідження, пов'язані з |
| | | |комп'ютерними програмами |
| | | |і компіляціями даних |
| | | |(базами даних) |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|13 |Фонограм, | 13.2 |Дослідження, пов'язані з |
| |відеограм, програм | |виконаннями, фонограмами,|
| |(передач) | |відеограмами, програмами |
| |організацій | |(передачами) організацій |
| |мовлення | |мовлення |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|14 |Винаходів і | 13.3 |Дослідження, пов'язані з |
| |корисних моделей | |винаходами і корисними |
| | | |моделями |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|15 |Промислових зразків| 13.4 |Дослідження, пов'язані з |
| | | |промисловими зразками |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|16 |Сортів рослин і | 13.5.1 |Дослідження, пов'язані з |
| |порід тварин | |сортами рослин |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
| | | 13.5.2 |Дослідження, пов'язані з |
| | | |породами тварин |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|17 |Комерційних | 13.6 |Дослідження, пов'язані з |
| |(фірмових) | |комерційними (фірмовими) |
| |найменувань, | |найменуваннями, |
| |торговельних марок | |торговельними марками |
| |(знаків для товарів| |(знаками для товарів і |
| |і послуг), | |послуг), географічними |
| |географічних | |зазначеннями |
| |зазначень | | |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|18 |Топографій | 13.7 |Дослідження, пов'язані з |
| |інтегральних | |топографіями інтегральних|
| |мікросхем | |мікросхем |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|19 |Комерційної | 13.8 |Дослідження, пов'язані з |
| |таємниці (ноу-хау) | |комерційною таємницею |
| |і раціоналіза- | |(ноу-хау) і |
| |торських пропозицій| |раціоналізаторськими |
| | | |пропозиціями |
|---+-------------------+--------------+-------------------------|
|20 |Економічна у сфері | 13.9 |Економічні дослідження у |
| |інтелектуальної | |сфері інтелектуальної |
| |власності | |власності |
------------------------------------------------------------------


Источник: http://адвокаты.dn.ua/
Категория: Эксклюзивные статьи адвокатов о праве в ДНР | Добавил: Advokat (31.07.2012) | Автор: Адвокат Донецк Воробьев Д.А. E W
Просмотров: 4427 | Теги: адвокат, украина, донецк, экспетиз, минюст, виды, Эксперты | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 0
avatar