Инструкция о составлении отчета о привлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности
ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок складання звіту про неповнолітнього обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

З урахуванням Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних Націй у відношенні заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила, 1990 р.), Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних Націй щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх (Пекінські правила, 1985 р.), Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI (КПК), Закону України від 24.01.95 № 20/95-ВР "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" ця Інструкція визначає порядок складання звіту про неповнолітнього обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (далі - Звіт) з метою з'ясування обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, та підлягає застосуванню в рамках Проекту Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні.

I. Загальні положення

1. З метою дотримання вимог статей 485, 487 КПК та надання суду об'єктивної інформації про особу неповнолітнього складається Звіт, з врахуванням якого суд у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього зможе винести рішення, що буде відповідати найкращим інтересам неповнолітнього.

2. Відповідно до положень пункту 7 Токійських правил 1990 р. та пункту 16 Пекінських правил 1985 р. Звіт для суду складає відповідна служба у справах дітей за місцем проживання неповнолітньої особи (далі - служба у справах дітей) за формою, затвердженою у додатку до цієї Інструкції.

II. Обсяг інформації, що наводиться у Звіті

3. Відповідно до вимог статей 485, 487 КПК Звіт має містити наступну інформацію:

3.1. дані про кримінальне провадження (номер кримінального провадження, номер справи, назва суду та прізвище судді, стаття обвинувачення);

3.2. дані про виконавця (прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника служби у справах дітей, який склав Звіт, а також відомості про начальника служби у справах дітей, який затвердив Звіт);

3.3. загальні відомості про особу неповнолітнього обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, інформація про батьків, осіб, з якими проживає, їх контактні дані та сімейний стан);

3.4. про джерела інформації, що використовуються при складанні Звіту (неповнолітня особа, сім'я, опікун, школа, соціальні служби, кримінальна міліція у справах дітей тощо), в тому числі із зазначенням будь-якої важливої інформації, яку ще необхідно отримати, а також причин, з яких певна інформація не була отримана;

3.5. дані про стан здоров'я і рівень розвитку неповнолітнього, дані про інші соціально-психологічні риси неповнолітнього, розумову відсталість неповнолітнього;

3.6. дані про ставлення неповнолітнього до діяння, в якому обвинувачується неповнолітній, та про наявність дорослих підбурювачів та інших учасників кримінального правопорушення;

3.7. дані про умови життя та виховання неповнолітнього, що містять інформацію: а) про стосунки в сім'ї: склад сім'ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими членами сім'ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до виховання неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові умови в сім'ї; б) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі, чи на виробництві, де навчається або працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, взаємини з вихователями, учителями, успішність у навчанні, поведінка; в) зв'язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та роботою; г) взаємини з однолітками;

3.8. У заключній частині Звіту наводиться інформація про особисті плани неповнолітнього, наявність потреб у наданні соціальних послуг, а також зазначається думка працівника служби у справах дітей з приводу застосування найбільш доцільних заходів щодо неповнолітнього обвинуваченого з метою його перевиховання.

III. Порядок отримання вимоги про складання Звіту

4. Після надходження обвинувального акта щодо неповнолітньої особи до суду суддя, уповноважений на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, відповідно до п. 1 ст. 324 КПК, не пізніше п'яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, повідомляє службу у справах дітей та кримінальну міліції у справах дітей про початок судового провадження за участю неповнолітнього обвинуваченого та викликає їх в підготовче судове засідання.

5. Під час підготовчого судового засідання з метою підготовки до судового розгляду відповідно до п. 2 частин 3 та 5 ст. 315 та статей 485, 487, 496 КПК, суд зобов'язує представника служби у справах дітей надати суду інформацію про особу неповнолітнього, в тому числі й з урахуванням відомостей, отриманих від регіонального представництва кримінальної міліцій у справах дітей. Судовий виклик представника служби у справах дітей відповідно до статей 134 та 496 Кримінального процесуального кодексу України є підставою для того, щоб працівник служби у справах дітей розпочав складання Звіту.

IV. Порядок складання Звіту

6. Працівник служби у справах дітей протягом 15 робочих днів після підготовчого судового засідання з'ясовує інформацію про особу неповнолітнього, необхідну для складання Звіту, зазначену в пункті 3 цієї Інструкції. В залежності від складності кримінального провадження, строк складання Звіту може бути продовжено.

7. Для з'ясування інформації про особу неповнолітнього і складення Звіту працівник служби у справах дітей протягом трьох робочих днів після підготовчого судового засідання:

7.1. відповідно до статті 4 Закону України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" запрошує для бесіди неповнолітню особу, батьків або опікунів, піклувальників, представників адміністрації навчальних закладів або роботодавця з метою з'ясування причин та умов, які призвели до вчинення правопорушення неповнолітньою особою. За результатами бесід із зазначеними особами, працівник служби у справах дітей складає протокол бесіди. Неповнолітня особа, батьки або опікун, піклувальник, представник адміністрації навчальних закладів або роботодавець своїм підписом підтверджують правильність інформації, зазначеної у протоколі;

7.2. звертається до інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, кримінальної міліції у справах дітей, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які можуть надати інформацію про особу неповнолітнього.

8. Працівник служби у справах дітей складає Звіт у порядку, що відповідає найкращим інтересам неповнолітнього та найменше порушує звичайний уклад (розпорядок) життя неповнолітнього, відповідає його віковим та психологічним особливостям, та керується наступними принципами:

а) об'єктивності і неупередженості;

б) конфіденційності;

в) недискримінації.

9. Працівник служби у справах дітей складає Звіт на основі проведених бесід та отриманої інформації про особу неповнолітнього та викладає ї у Звіті в короткій, описовій формі, уникаючи при цьому мовних конструкцій, що можуть ускладнювати розуміння змісту Звіту.

10. Звіт, складений на підставі отриманих даних, підписує працівник служби у справах дітей, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади, та затверджується начальником відповідної служби у справах дітей.

V. Порядок надання Звіту у судовому розгляді

11. Працівник служби у справах дітей бере участь у судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого на підставі судового виклику та користується процесуальними правами, передбаченими ч. 2 ст. 496 КПК: правом заявляти клопотання, ставити запитання неповнолітньому обвинуваченому, його законному представнику, потерпілому, свідкам, експерту і спеціалісту, висловлювати свою думку з приводу найбільш доцільних заходів щодо обвинуваченого з метою його перевиховання.

12. Під час судового розгляду працівник служби у справах дітей заявляє клопотання про приєднання Звіту до матеріалів кримінального провадження, яке вирішується судом.

13. Працівник служби у справах дітей при висловленні думки з приводу найбільш доцільних заходів щодо обвинуваченого з метою його перевиховання повинен надати суду повну інформацію, викладену в Звіті.

Категория: Уголовно - процессуальное право (УПК ДНР) | Добавил: Admin (04.09.2013)
Просмотров: 3467 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
avatar